Soldiers (conscrits) under Napoleon from the Department of Lys - Search Screen

Databanken Akten West-Vlaanderen - Soldaten uit het Leiedepartement onder Napoleon / Conscrits sous Napoléon

Scroll through the surnames on the first letterSearch by surname

New search - surname:State Archives of Bruges possesses the archives of the French institutions of West-Flanders between 1794-1814 in 'INV 82. Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen van West-Vlaanderen, 1794-1814'. This includes lists, lotteries, certificates and mail related to the 'conscrits' under Napoleon.

The search for information in relation to a person is almost impossible. Fortunately, there was the project 'West Flemish conscrits' and was recently completed. Not less than 58,225 index cards were prepared by the late architect Roger Vergaerde, digitized and provided with an alphabetical index. This interesting collection is already available tot the public at the Provincial Center for Familiekunde Vlaanderen at Ostend.

Usually the card contains the following data available:

  • Frenchified name and first name
  • Usually
  • name of the father (and mother)
  • baptism or birth date, parish, sometimes residence if different, canton
  • Year of the batch, lot number, length
  • Rejected or postponement, substitution
  • Calls to ... (military unit)
  • brief military career (possibly transfers, desertions, convictions, injuries, dismissal, deceased.)
  • Often it contains a folder number.

With these data, you can request the dossiers at the State Archives of Bruges or in Vincennes?

Foto steekkaart Kerckhove Jacques

An example of a card.
3210 refers to a folder under INV(entory) number 82 of the State Archives at Bruges.

An indispensable resource for those who miss data on persons born during the late 18th century. Sometimes they also will understand why that after a long search no data was found in the Civil Register about specific individuals.The database at the Provincial Center for Family History in Ostend crucial.

Verder bevindt zich op het Rijksarchief te Brugge nog een reeks overlijdensaangiften uit de bezette gebieden inINV 313 Inventaris van overlijdensberichten van soldaten uit het Leiedepartement - ongeordend.

De gedigitaliseerde militieregisters van de provincie West-Vlaanderen zijn ook online raadpleegbaar zijn via www.west-vlaanderen.be/probat (Probat is het archiefbeheerssysteem van de provincie).

Een beetje informatie over militieregisters staat op http://nl.wikipedia.org/wiki/Militiekanton .

De militieregisters kunnen aanvullende informatie opleveren voor personen waarvan men bijvoorbeeld leeftijd en geboorteplaats kent, maar niet de ouders.

Door bij Probat 'militieregister' en de gezochte gemeente in te geven (en indien nodig de periode ter verfijnen), krijgt men een overzicht van de in aanmerking komende registers. Door op een ervan te klikken komt men op de detailbeschrijving met onderaan een lijst van downloadbare pdf-bestanden.

Hoe snel de informatie gevonden wordt is een kwestie van geluk hebben. Er zijn geen indexen (en er zijn er ook geen gepland). Gelukkig bleven de meesten in de 19de eeuw in de geboorteplaats of de onmiddellijke omgeving wonen.

Links: